Facebook Image
   

Navigation  

   

Hjælp om..  

   

GTranslate  

   

Hvem er online?  

Vi har 85 gæster og ingen medlemmer online

   

Login Form  

   
   
Fejl

Forsideartikler

Brugervurdering:  / 0

Surprised Ændrede regler for gavebidrag Surprised

KÆRE MEDLEMMER

Fra 2014 skal vi hvert år mindst have 100 gavegivere, som hver yder en gave på mindst 200 kr. for at vi kan bevare vores godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12 stk. 3.

Udover, at giverne – når vi har godkendelsen – kan trække gaverne fra på selvangivelsen, betyder godkendelsen for foreningen, at vi kan:

-     få del i offentlige midler til vort arbejde – f.eks. kurser,

-     få delvis kompensation for vore udgifter til moms,

-     modtage arv uden at betale arveafgift,

-     modtage aktieudbytte og andre indtægter uden at være skattepligtig.

 

Det er rigtig mange penge foreningen mister, hvis vi ikke bliver godkendt efter reglerne som trådte i kraft i 2014.

Det er derfor af meget stor betydning, at vi alle nu slutter op om foreningen – og viser det ved at indbetale en gave på mindst 200 kr. til NF-foreningens gavekonto – som er 9077 – 4583533732 i SparNord.

Vi skal forny vores godkendelse hos Skat hvert kalenderår, hvor vi skal dokumentere, at vi hvert år kan nå over 100 gaver på hver mindst 200 kr.

 

Bestyrelsen opfordrer derfor til, at så mange som muligt indbetaler et beløb på mindst 200 kr. inden 28. december 2015, så vi kan dokumentere overfor Skat, at betingelserne for godkendelsen er til stede.

 

Har man tidligere i år indbetalt et beløb på 200 kr. eller derover, tæller det med i de 100 bidrag. Har man derimod indbetalt et beløb under 200 kr. skal differencen op til 200 kr. også indbetales, inden bidraget kan tælles med. Husk i sidstnævnte tilfælde at opgive samme CPR. nr. som ved første indbetaling.

Skulle man ønske at give f.eks. 400 kr., så beder vi om, at man fordeler disse 400 kr. på to gavebidrag – hvor vi så beder om forskellige navne og CPR numre på bidragene.

Som hidtil skal gavegiverne oplyse CPR nr. i forbindelse med indbetalingen for at opnå fradrag på selvangivelsen. Fradraget kommer så automatisk på den fortrykte selvangivelse.

Vær opmærksom på at kun indbetalinger på 200 kr. eller derover tæller med i de 101 bidrag, som vi skal opnå i 2015 – faktisk inden 28.12.2015.

Men uanset hvad, så er vi naturligvis stadig glade for ALLE bidrag – uanset størrelse – så alt modtages med TAK – også beløb under 200 kr.

Nærmere oplysninger kan fås hos formanden (2011 6420) eller regnskabsfører Kay Lise Evald (7575 2744)

 

Mange venlige hilsner

NF-foreningens bestyrelse

 

Brugervurdering:  / 0

Vi mangler (måske) din mailadresse

NF NYT udsendes fremover på mail - se anden artikel her på hjemmesiden eller NF NYT nr. 4/2013.

Men vi mangler stadig mailadresse på mange medlemmer.

Husk derfor at sende din mailadresse til foreningen, f.eks. ved at maile den til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis det er nødvendigt, at du modtager bladet på papir, skal du maile til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og bede om at få bladet på papir. Alternativt kan du ringe på foreningstelefonen 2011 6420 efter kl. 16.00.

Medlemskartoteket

Brugervurdering:  / 0

At have registre over patienter sjældne sygdomme er af stor betydning for morgendagens behandling. For registrene er ofte nødvendige for at kunne bedrive forskning. Resultaterne af forskningen kan føre til bedre behandling og større forståelse af sjældne sygdomme.

Men hvad er vigtigst for sjældne patienter, når et register skal oprettes, drives og finansieres? Hvad skal der tages hensyn til? Dette søges afdækket i en spørgeskemaundersøgelse blandt sjældne patienter i en række europæiske lande – spørgeskemaet findes på 10 sprog og flere er på vej.

Undersøgelsen finansieres af Europa-kommissionen og udføres af EURORDIS og EPIRARE. EURORDIS er den europæiske organisation for sjældne patienter og EPIRARE er den europæiske platform for registre over sjældne sygdomme.

Spørgeskemaet er nu oversat til dansk og Sjældne Diagnoser opfordrer alle sjældne patienter eller deres nærmeste pårørende til at udfylde spørgeskemaet. Man deltager naturligvis anonymt og medlemskab af en forening er ikke en betingelse for deltagelse.

Spørgeskemaet findes her >>
Du kan læse mere om undersøgelsen (på engelsk) her >>

Spørgsmål kan rettes til Sjældne Diagnoser, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Brugervurdering:  / 0

NF-NYT på mail fremover

NF Nyt udsendes fremover på mail.

I de senere år har foreningen kørt med underskud. Dette er en situation, som ikke kan vare ved. Derfor har vi i bestyrelsen iværksat en række tiltag, der skal forbedre vores økonomiske situation.

Et af disse tiltag er, at vi fremover udsender NF-NYT på mail. Dette sparer en betydelig udgift til porto.

Vi er klar over, at der er medlemmer, som har svært ved at læse bladet på en skærm, så derfor vil vi tilbyde disse medlemmer, at de fortsat kan få bladet på papir. Vi vil dog kraftigt opfordre til, at denne mulighed ikke misbruges, da vi ellers ikke opnår den ønskede besparelse.

Fra og med blad nummer 3 (NF-NYT nr. 3/2013) i år, har vi derfor udsendt bladet på mail, medmindre du har tilkendegivet, at du har behov for at få det på papir. Dette har allerede givet en besparelse på portoen, men da der stadig er mange medlemmer som ikke har oplyst deres mailadresse, har vi fortsat måtte trykke et forholdsvis stort antal blade og udsende disse med almindelig post.

Vi har derfor besluttet at fra og med blad nummer 1/2014 vil vi kun udsende bladet i papirudgave til medlemmer som har meddelt at de vil have bladet på papir. Har du  således hverken meddelt dette, eller oplyst din mailadresse, vil du altså ikke modtage bladet fremover.

Husk derfor at sende din mailadresse til foreningen, f.eks. ved at maile den til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis det er nødvendigt, at du modtager bladet på papir, skal du maile til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og bede om at få bladet på papir. Alternativt kan du ringe på foreningstelefonen 2011 6420 efter kl. 16.00.

Vi havde selvfølgelig gerne set, at vi kunne bruge de penge, vi har lyst til på at udsende bladet som hidtil, men som vores økonomiske situation er, så er dette et oplagt sted at spare, uden det går ud over det reelle indhold i foreningens aktiviteter. Vi håber, at du som medlem har forståelse for dette.

Bestyrelsen

 
Brugervurdering:  / 0

Vi har modtaget nedenstående indlæg i forbindelse med den verserende "donor-sag". Indlægget er anonymt men forfatterens navn er formanden bekendt. Vi vælger at bringe indlægget fordi vi synes det bringer en række forhold op, i forbindelse med at "gå i medierne" med en sag. Flere af disse forhold har vi diskuteret i bestyrelsen og har været medvirkende til at vi ikke har gjort noget aktivt for at indgå i medie debatten.

 
Brugervurdering:  / 0

Vi har modtaget nedenstående indlæg i forbindelse med den verserende "donor-sag". Indlægget er anonymt men forfatterens navn er formanden bekendt. Vi vælger at bringe indlægget fordi vi synes det bringer en række forhold op, i forbindelse med at "gå i medierne" med en sag. Flere af disse forhold har vi diskuteret i bestyrelsen og har været medvirkende til at vi ikke har gjort noget aktivt for at indgå i medie debatten.

 
   

Seneste nyt..  

   

Arrangementer  

   

Mest læste artikler..  

   

Livet med NF....  

Stof til eftertanke...

Her er en række personlige beretninger fra medlemmerne omkring livet med NF i familien fra artikelserien "Stafetten" i NF-NYT. Det er vigtigt at huske, at der også er mange med NF, som lever helt almindelige liv uden de omtalte problemer.

Profilartikler

   

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

© 2017 - NF-Danmark * Strynøvej 25 * Hammerum * 7400 Herning * CVR 13 03 55 98 * TLF 45 41 15 80 / 20 11 64 20 (begge efter 16.00)