Facebook Image
   

Navigation  

   

Hjælp om..  

   

GTranslate  

   

Hvem er online?  

Vi har 12 gæster og ingen medlemmer online

   

Login Form  

   
   
Fejl

FN's handicapkonvention

Brugervurdering:  / 0
DårligBedst 
Details
Bookmark and Share

FN's handicapkonvention

FN's internationale handicapkonvention blev vedtaget i FN den 13. december 2006. Næste skridt er at få konventionen ratificeret i FN's 192 medlemslande.

Når et land først har ratificeret konventionen, er det forpligtet til at sikre handicappedes rettigheder, sådan som konventionen foreskriver. Det indebærer på den ene side, at eventuelt eksisterende love, som diskriminerer handicappede, skal fjernes, og at nye love, der sikrer, at handicappede ikke diskrimineres, skal vedtages.

Konventionen trådte i kraft i Danmark den 23. august 2009.

 

Konventionens indhold

Konventionen handler om mennesker med funktionsnedsættelsers menneskerettigheder, frihedsrettigheder og grundrettigheder. Det er de borgerlige og politiske rettigheder, samt de sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder. Konventionen skaber dog ingen nye rettigheder. Den skal via sine klart definerede rettigheder bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser opnår lige muligheder og de samme rettigheder, som andre mennesker har.

Forbud mod diskrimination

 

 

Konventionen giver først og fremmest et generelt forbud imod enhver form for diskrimination af mennesker med funktionsnedsættelser uanset af hvilken grund og i hvilken sammenhæng. Positiv særbe­handling vil derimod fortsat være tilladt. Danmark må derfor overveje hvilke love, der skal ændres, og hvilke nye, der eventuelt skal vedtages.

Hvem er omfattet af konventionen?

Mennesker med handicap beskrives som personer, der har en langvarig fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan forhindre deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre.

Konventionsrettigheder

Rettighederne i konventionen handler bl.a. om lighed for loven, ligestilling og ikke-diskrimination, tilgængelighed i vid forstand, retten til livet, personlig frihed og frihed for tortur, grusom og nedværdigende behandling, frihed fra udnyttelse, vold og misbrug, integritetsbeskyttelse, bevægelsesfrihed og ret til statsborgerskab, ret til en selvstændig tilværelse og til inklusion, ytringsfrihed og adgang til information, respekt for privatliv, hjem og familie, ret til integreret skolegang og uddannelse, ret til sundhedsydelser, habilitering og rehabilitering, arbejde, en rimelig levestandard og social beskyttelse, ret til deltagelse i det politiske og offentlige liv, deltagelse i det kulturelle liv, fritid, ferie og sport. Dertil kommer bestemmelser om statistik, internationalt samarbejde og udviklingsbistand samt national og international gennemførelse og overvågning af konventionens overholdelse.

De enkelte landes forpligtelser

Konventionen pålægger de ratificerende lande at sikre mennesker med funktionsnedsættelser alle de beskrevne rettigheder ved lovgivning og andre foranstaltninger. Også Danmark vil skulle træffe ganske omfattende gennemførelsesforanstaltninger. Hvor meget, der bliver tale om, vil komme til at fremgå af landets første og mere omfattende rapport til den FN-komité, som skal overvåge konventionens overholdelse. Ved denne første rapport skal regeringen gøre status over, hvor langt man er kommet med at etablere lige muligheder for mennesker med funktionsnedsættelser.

Tidsperspektiv for implementeringen

Alle de rettigheder, der er af borgerlig og politisk karakter, træder i kraft straks, når konventionen gør det, uden nogen form for overgangsperiode. Hvorimod de sociale, økonomiske og kulturelle rettigheder skal gennemføres progressivt i overensstemmelse med landets økonomiske bæreevne og sociale udvikling.

   

Seneste nyt..  

   

Arrangementer  

   

Mest læste artikler..  

   

Livet med NF....  

Stof til eftertanke...

Her er en række personlige beretninger fra medlemmerne omkring livet med NF i familien fra artikelserien "Stafetten" i NF-NYT. Det er vigtigt at huske, at der også er mange med NF, som lever helt almindelige liv uden de omtalte problemer.

Profilartikler

   

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

© 2017 - NF-Danmark * Strynøvej 25 * Hammerum * 7400 Herning * CVR 13 03 55 98 * TLF 45 41 15 80 / 20 11 64 20 (begge efter 16.00)