Nætværksdage for medlemmer med NF i alderen 45+

Fra 12/09/2024 til 12/09/2024

NF Danmark inviterer til et nyt netværksinitiativ, der er rettet mod vores medlemmer med NF i alderen 45 år og op. Arrangementet er et dagsarrangement og afholdes på to datoer i henholdsvis Vejle og Taastrup, således, at man kan tilmelde dig det arrangement, der passer bedst til sin bopæl. Vi begynder dagen med lidt faglig inspiration, efterfulgt af frokost og kaffe, hvor vi kan lære hinanden bedre at kende og udveksle erfaringer og historier.


Dette er en unik mulighed for at opbygge nye forbindelser og støtte hinanden i vores fælles rejse med NF. Vi håber meget, at I vil slutte jer til og være med til at støtte op om initiativet. Det er gratis at deltage i arrangementet men kræver tilmelding via nedenstående link. Vi gør opmærksom på at dette arrangement ikke er for pårørende.


Vejle: 12. september 2024

Sted: Foreningernes Hus, Vissingsgade 31, 7100 Vejle

Tilmelding: NemTilmeld


Taastrup: 19. september 2024

Sted: Handicap Organisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Tilmelding: NemTilmeld


Fristen for tilmelding på begge arrangementer er den 15. august 2024
Har du spørgsmål til arrangementet kan Dorit kontaktes på telefon +4520116420 eller email dp@nfdanmark.dk