Organisationen

Foreningen

NF Danmark er en forening og et fællesskab for patienter med NF, deres pårørende og andre med interesse for sygdommen. Vi engagerer os i at rådgive og informere om NF, og vi arbejder for at udbrede kendskabet til NF til gavn for vores medlemmer. Vores ultimative mål er at forbedre vilkårene for dem, som lever med NF samt at yde støtte til videnskabelig forskning relateret til sygdommen.

bg image

Om NF Danmark

NF Danmark blev etableret i 1987 af patienter med NF og forældre til børn med NF. Vi har i dag knap 600 medlemmer og drives af frivillige bestyrelsesmedlemmer, som står for at arrangere medlemsaktiviteter og som håndterer medlemskab, netværksgrupper, økonomi mv.

Foreningens overordnede målsætning er:

  1. At yde støtte til NF-patienter og deres pårørende med information om sygdommen samt hjælp til medicinsk, social og arvemæssig rådgivning
  2. At udbrede kendskabet til sygdommen, dens forebyggelse og behandling, og derved skabe forståelse for de af sygdommen ramtes kår
  3. At yde støtte til videnskabelig forskning i sygdommen og dens forebyggelse og behandling
  4. At forbedre vilkårene for dem som lever med NF

Årshjul 2023

Kommer snart…

bg image

Den gule vase

Den gule vase uddeles hvert år til et medlem af foreningen, som et hædersbevis på en særlig indsats.Vasen blev første gang uddelt i 1997 i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum. Den daværende formand Käthe Raunkjær modtog vasen fra lektor dr.med. Sven Asger Sørensen som et symbol på og tak for hendes store arbejde for foreningen. Sven Asger Sørensen overrakte vasen med ordene:

”En forening består af en række medlemmer, der gør et vigtigt stykke arbejde. Bestyrelsen skal hvert år beslutte at give vasen til et af foreningens medlemmer, som har udført et særligt stykke arbejde for foreningen.”

Vasen overrækkes hvert år på foreningens generalforsamling (årsmødet).