Støt os

bg image

Støt os

NF Danmark er baseret på frivilligt arbejde og er afhængig af offentlige midler samt tilskud fra private fonde og velgørere for at kunne virke i henhold til vores formål. Der kan bidrages økonomisk på følgende måder:

  • Medlemskab
  • Donationer
  • Gavebidrag
  • Sponsorater
  • Arv og testamente
bg image

Donationer

Donationer kan indbetales på foreningens konto i Nordea:

Reg.nr: 2842

Konto nr: 9029920777

Dit bidrag gør en kæmpe forskel for vores forening. Alle bidrag går ubeskåret til foreningens medlemmer og deres familier. Vi takker for din støtte!

Mere information

I NF Danmark har vi brug for din støtte – også økonomisk. Vi er en lille foreningen, men vi har et højt ambitionsniveau. Det kræver økonomiske midler. Dem får vi delvist ved at søge tilskud fra Tipsmidlerne, Fonde og Legater og sponsorer, men derfor har vi alligevel brug for din støtte.

Gavebidrag

Du kan støtte os økonomisk ved overførsel til bank konto i Nordea (reg.nr: 2842 og kontonummer: 9029920777). HUSK at påføre navn og CPR eller CVR nummer af hensyn til dit skattefradrag.

 

Hvorfor er det vigtigt?

Som patientforening er vi momsfritaget og kan modtage arv uden at betale arveafgift, men det kræver, at man er godkendt i henhold til Ligningslovens § 8 stk. A.

 

For at blive det, skal man hvert år modtage minimum 100 gavebreve af minimum 200 kr.

 

Dette skal vel at mærke være gavebreve fra 100 forskellige personer. Foreningen har endvidere brug for økonomisk støtte til drift af foreningens aktiviteter og arrangementer, og hverken medlemskontingent eller deltagerbetalingen på vores kurser dækker vores samlede udgifter. Derfor søger vi som nævnt tilskud fra bla. Tipsmidlerne. Et af kriterierne for at modtage dette tilskud er, at vi også selv søger midler aktivt, og dette kan vi eksempelvis dokumentere via gavebreve .

 

Hvad bruger vi pengene til?

Foreningen drives af frivillige medlemmer og alle økonomiske bidrag går til foreningens kurser og arrangementer til glæde for vores medlemmer. Vi vil rigtig gerne igangsætte endnu flere initiativer og har mange nye tiltag i tankerne, men de fleste ting koster penge, og derfor har vi brug for din støtte.

Skattefradrag for gavebidrag og donationer

Gavebidrag og donationer kan fradrages på årsopgørelsen til SKAT. Når du donerer penge til foreningen enten via gavebidrag eller donation, sørger NF Danmark for, at det bliver indberettet til SKAT, såfremt du har oplyst dit cpr.nr. eller CVR-nummer ved indbetalingen. Gavebidrag som indbetales sammen med dit kontingentet til foreningen vil ligeledes blive indberettet til SKAT, hvis du har oplyst dit cpr.nr. til foreningen. Hver person kan årligt opnå et fradrag fordelt på en eller flere foreninger på op til kr. 17.200 (2022) for gaver efter ligningslovens § 8A. Fradragsbeløbet reguleres årligt jf. personskattelovens §20.

Sponsorer

Foreningen søger sponsorer til afholdelse af vores aktiviteter og arrangementer, samt til at hjælpe os med at udbrede kendskabet til NF. For yderligere info kontakt venligst sb@nfdanmark.dk

Arv og testamente

Hvorfor oprette et testamente?

Det er en udbredt misforståelse, at du kun har brug for at oprette et testamente, hvis du har mange penge eller meget vanskelige familieforhold. Faktisk kan mange mennesker have stor glæde af at oprette et testamente – også selvom de ikke har en stor formue. Måske vil du gerne betænke nogle venner eller et familiemedlem med en bestemt ting eller et beløb, eller måske ønsker du at betænke en velgørende forening, som har haft stor betydning for dig. Det kan også være, at du ønsker at sikre dine børn ved at gøre deres arv til særeje eller sørge for, at din samlever kan arve dig.

 

Når du opretter et testamente, sikrer du, at arven efter dig bliver fordelt, som du ønsker det og du forhindrer, at der opstår misforståelser om fordelingen. Så det er også af hensyn til de efterladte, at du opretter et testamente.

 

Dit liv forandrer sig hen ad vejen, så du kan også få brug for at ændre dit testamente. Det er derfor en god idé at se dit testamente igennem f.eks. hvert femte år, og overveje, om der stadig lever op til dine ønsker.

 

Betænk velgørenhed – og giv dine arvinger mere

Du har mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte en eller flere velgørende formål og foreninger, herunder eksempelvis NF Danmark. ”30% løsningen” er en særlig løsning, hvor en eller flere velgørende foreninger arver 30% af din formue på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsafgifter for de øvrige arvinger, som modtager 70 pct. af formuen uden at skulle betale afgift. Løsningen henvender sig primært til enlige eller par uden børn, hvis arv tildeles søskende, niecer/nevøer eller venner, og som alle skal betale en høj arveafgift.

 

Hvis du vil vide mere om arv og testamente anbefaler vi, at du rådfører dig med en advokat og spørger mere ind til ”30% løsningen”.